Al jaren hebben wij nood aan binneninfrastructuur om onze leden te laten sporten, tennislessen te laten plaatsvinden, enz.

Samen met het stadsbestuur hebben we gezocht naar een geschikte locatie en die vonden we op de terreinen van onze eigen club. Terrein 6, bij de leden ook wel bekend als ‘de put’ omwille van de lagere ligging, zal plaats maken voor deze nieuwe indoorhal met clubhuis.

Hierdoor ligt het gebouw ingebed waarbij respectievelijk de zijwand maximaal 1,5m en de nokhoogte niet meer dan 7m boven het straatniveau uitkomt. Dat is dus niet meer dan de meeste woningen in de buurt. Zodoende is er heel weinig visuele impact in het straatbeeld. We minimaliseren dit visuele effect nog verder door de tennishal een groene kleur mee te geven en deze in te kapselen in een haag met sierbomen.

We betreuren zelf ook dat hiervoor 36 bomen rondom ‘de put’ verdwijnen, maar net door de aanplanting van de haag met sierbomen zetten we toch maximaal in op groenbehoud. Meer zelfs, de bouw van de nieuwe infrastructuur wordt mee gefinancierd door de leden. En per ledenfinanciering schenkt KTC Issera 1 boom aan de Stad Nieuwpoort.

We moeten bovendien erkennen dat onze oude clubhuis niet meer voldoet aan de nieuwste normen op het vlak van energie, hemelwateropvang, enz. Daarom slaan we een dubbelslag: de indoorhal wordt voorzien van een nieuw clubhuis dat energetisch en akoestisch voor minder (lawaai)hinder zal zorgen. Het regenwater zal daarenboven kunnen opgespaard worden; wat nu niet het geval is.

Als Nieuwpoortse vereniging vinden we het tenslotte belangrijk om met verschillende actoren het gesprek aan te gaan. Daarom mogen bezorgde omwonenden of andere belanghebbenden altijd contact opnemen indien zij dat wensen. Mijn contactgegevens vind je elders op deze website.

 

Namens KTC Issera

 

Guy Louis

Voorzitter

 

Zicht op het clubhuis en de indoorhal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op de infrastructuur bekeken vanuit de Stationslaan