Nieuwpoort, 5 januari 2015

 

 

Beste tennisvrienden,

 

Het bestuur wenst u allen een schitterend 2015 met voorop een goede gezondheid en veel sportief plezier.

 

KTC Issera is 2015 in elk geval goed begonnen want dank zij de inspanningen van het jeugdbestuur en de trainers de afgelopen jaren zijn wij “Jeugdvriendelijke Tennisclub 2015” geworden. Daar mogen we als club terecht fier op zijn. Dit kwaliteitslabel behalen was de eerste stap. We gaan nu verder op de ingeslagen weg door de komende jaren onze jeugd nog meer kwalitatieve opleidingen aan te bieden.

 

2015 wordt ook een jaar van administratieve vereenvoudiging, zowel voor de leden als het bestuur. Tennis Vlaanderen heeft een nieuwe ledenadministratie module ontwikkeld waardoor de leden elektronisch een abonnement kunnen aanvragen bij een club, deze door de secretaris elektronisch verwerkt kan worden en via welke de betalingen gemakkelijker kunnen opgevolgd worden. Van zodra de betaling ontvangen is worden de leden automatisch lid van Tennis Vlaanderen (en dus ook van KTC Issera) en zijn ze verzekerd. Elk lid kan nu zelf zijn contactgegevens beheren en het systeem zal automatisch het goedkoopste abonnement voorstellen

(bvb. in geval van gezinsabonnement). Ook de papieren “Tennis Vlaanderen” lidkaart wordt dit jaar afgeschaft. De lidkaart wordt nu per email naar de leden verstuurd. Het is dus belangrijk te controleren of uw email adres correct is ingegeven wanneer u uw lidmaatschap aanvraagt. Dat geldt trouwens ook voor alle andere gegevens.

 

Tijd om een vooruitblik te geven bij het komende jaar:

 

 • Zonder tegenslag met het weer openen we de terreinen en het clubhuis op zaterdag 4 april 2015.

 

 • Voor de jeugd hebben we lentelessen, tennisclinic, zomerstages, competitiestages, de fundag en winterlessen op het programma. Meer inlichtingen kunnen bekomen worden via email aan jeugdbestuur@issera.be. Voor de eerste maal organiseren we ook een kleuterstage voor de allerkleinsten. Zoals voorgaande jaren kan de jeugd onder begeleiding komen spelen op vrijdagavonden.

 

 • Na het succes van Start 2 Tennis verleden jaar hernemen we dit programma ook in 2015. Geïnteresseerde volwassenen die willen beginnen tennissen of 5 jaar geen lid meer zijn geweest van Tennis Vlaanderen kunnen zich melden door een email te versturen naar S2T@issera.be. Men zegge het voort.

 

 • Voor de Start 2 Tennissers van vorig jaar organiseren wij op zaterdag 11 april een Back 2 Tennis namiddag waarbij er training gegeven wordt, aangevuld met onderlinge wedstrijdjes.

 

 • Het competitieve luik start met de interclub. Gezien de traditioneel grote interesse nodigen we jullie uit op de interclubvergadering op zaterdag 24 januari om 10 uur in brasserie Chagall, Albert I Laan 342 te Nieuwpoort. Op deze vergadering zullen we proberen, binnen de limieten opgelegd door Tennis Vlaanderen, zo veel mogelijk ploegen (en spelers) in te schrijven. Belangrijk voor de dames is dat de categorieën D30, D40, D50 en D60 gewijzigd zijn in respectievelijk D25, D35, D45 en D55.

Wij vragen aan alle interclubspelers om:

 • Hun voorkeur met betrekking tot gewenste interclubreeksen voor vrijdag 23 januari door te geven via het formulier dat beschikbaar is op issera.be/competities/interclub. Dit vervangt het vroegere interclubformulier dat nog steeds is bijgevoegd voor zij die geen internet toegang hebben.
 • Zo veel als mogelijk aanwezig (of vertegenwoordigd) te zijn op de interclubvergadering.
 • Het lidmaatschap aan te vragen en te betalen voor zaterdag 31 januari zodat wij u op de interclublijsten kunnen zetten.

 

 • We hebben op basis van de ervaringen van verleden jaar de tornooiplanning lichtjes bijgestuurd:

 

 1. Op zaterdag 8 augustus organiseren we voor de 2de maal de Kids toer.
 2. Het Volvo Tour tornooi start op zaterdag 8 augustus en eindigt op zaterdag 15 augustus.
 3. Het enkeltornooi en dubbeltornooi starten nu beiden op zaterdag 8 augustus en lopen nu over 2 weken met finales op zondag 23 augustus.

 

 • Dit jaar organiseren we weer Dubbel Plezant namiddagen. Wat zullen de thema’s dit jaar zijn?

 

 • Andere initiatieven die op het programma staan zijn: Jeugd dubbelavond op vrijdag 24 juli, af en toe een etentje, zondagse aperitieven, clubcompetities en veel meer.

 

Gedurende het jaar zullen jullie meer details over deze activiteiten krijgen via ons informatiebord, website en facebook. Indien u nog geen lid bent van onze facebook pagina: onze groep is KTC Issera Nieuwpoort.

 

Wij willen ook een warme oproep doen voor gemotiveerde baruitbaters om het bestaande team te vergroten. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden bij het secretariaat.

 

Voor wat betreft ons lidgeld volharden wij in de boosheid: ons lidgeld blijft nog maar eens op het zelfde niveau met zoals gewoonlijk een korting voor snelle beslissers. Het reservatiesysteem wordt opengesteld van zodra het lidgeld ontvangen is. Het jeugdlidgeld omvat bovenop de verzekering van Tennis Vlaanderen, onbeperkt spelen en begeleid tennissen, ook gratis deelname aan de fundag en het Kids Toer tornooi. Redenen genoeg om lid te worden.

 

Hierbij de tarieven voor 2015:

 

Volwassenen: € 100 indien aanvraag lidmaatschap voor zaterdag 31 januari, daarna € 105

        – Jeugd tot 18 jaar: € 50 indien aanvraag lidmaatschap voor zaterdag 31 januari, daarna € 55

        – Gezin (onder zelfde dak): € 260 indien aanvraag lidmaatschap voor zaterdag 31 januari, daarna € 275

 

U kan uw lidmaatschap aanvragen via volgende pagina http://www.issera.be/word-lid/lidgelden-2015. Daar kan u een filmpje vinden van Tennis Vlaanderen dat uitlegt hoe u zich lid kan maken via de nieuwe module. De link naar onze tarieven zal u daar ook terugvinden. Na verwerking door de secretaris krijgt u een email met een overschrijvingsformulier waarop het te storten bedrag staat. Gelieve dit te betalen volgens de aangegeven instructies.

 

Als dienst aan de leden die niet vertrouwd zijn met het internet, hebben wij in bijlage het oude lidmaatschap- en interclubformulier toegevoegd. Gelieve deze te vervolledigen en terug te sturen naar het secretariaat. Wij vragen dit enkel te gebruiken indien het u op de elektronische manier niet lukt.

 

Zoals u ziet staat er weer veel op het programma. Wij kijken er nu al naar uit om u allen terug te zien op zaterdag 24 januari 2015 om 10u op de interclubvergadering, ofwel op de opening van het clubhuis.

 

Met sportieve groeten,

 

het bestuur,

 

Dicky, Eddy, Eduard, Geertrui, Gilbert, Guy, Jan, Katrien, Katrien, Pierette en Tom.