Groepslessen voor de jeugd

Onze club biedt groepslessen voor de jeugd aan. Wil je met 2, 3 of 4  kinderen samen lessen volgen? Dat kan. Via onderstaand inschrijvingsformulier schrijf je in voor een aantal lessen, specifiek bedoeld voor (half)gevorderden. De prijs is 25 EUR per uur – het bedrag wordt rechtstreeks aan de trainer betaald. Naarmate je met meerdere kinderen inschrijft daalt de prijs verhoudingsgewijs: als je bijvoorbeeld met 2 inschrijft, dan is de prijs per persoon 12.50 EUR. Niet-leden dienen aan de bar aanvullend hun gedeelte van de 12 EUR terreinhuur te betalen. Voor leden vervalt dit uiteraard.

We adviseren wel sterk om 2u na mekaar les te nemen om de lessen efficiënt te houden. Daarom geldt trouwens ook een maximum van 4 spelers.

We concentreren ons op de basisslagen: forehand, backhand & service. Mocht de spelersgroep deze zaken vlot oppikken, dan kunnen eventueel ook volley, slice, lob en smash aan de beurt komen.

Inschrijven doe je hier: inschrijvingsformulier groepslessen voor de jeugd


Individuele lessen voor de jeugd

Je kan ook opteren voor individuele lessen. Onze club beschikt over meerdere trainers; afhankelijk van de ervaring van de trainer is de prijs 20 EUR of 30 EUR per uur. Dit bedrag is te vereffenen met de trainer zelf. Niet-leden dienen aan de bar aanvullend hun gedeelte van 12 EUR terreinhuur te betalen. Voor leden vervalt dit uiteraard.

Je kan aan de trainer vragen om op bepaalde slagen te focussen (forehand, backhand, service, volley, lob, smash, slice).

Inschrijven doe je hier: inschrijvingsformulier individuele lessen voor de jeugd


contactadres: jeugdbestuur@issera.be