We hebben 3 soorten lespakketten:

 1. Privé les
  1. Ouders kiezen zelf de trainer
  2. Privé les = les aan 1 persoon
  3. Het tijdstip wordt privé afgesproken met een trainer en door hem gereserveerd. Buiten de uren van de tennisschool
  4. De prijs is zelf overeen te komen met de trainer
  5. Het terrein wordt door de deelnemer afzonderlijk betaald
  6. Afrekening via de trainer
  7. Inschrijvingen enkel via de trainer

 

 

 1. Competitieles
  1. Ouders kiezen zelf de trainer
  2. Ouders bepalen zelf de grootte van de groep
  3. Het tijdstip wordt afgesproken met een trainer en door hem gereserveerd
  4. Prijs is onafhankelijk van de leeftijd maar van het aantal spelers en van de gekozen trainer
  5. Het terrein wordt door de deelnemers afzonderlijk betaald
  6. Afrekening via de club via 1 ouder die de leiding neemt
  7. Inschrijven verplicht via jeugdbestuur@issera.be

 

 1. Groepslessen
  1. De groepen worden samengesteld door Anthony die aan de groepen een trainer toewijst
  2. Er wordt gestreefd naar 4 kinderen per groep voor de oudsten, naar 5 kinderen voor de 6-7-8 jarigen en 6 kinderen per groep voor de jongsten
  3. Het tijdstip wordt bepaald door Anthony in samenspraak met de trainers en ouders in de mate dat dit mogelijk is
  4. Prijs is afhankelijk van de leeftijd
  5. Het terrein is inbegrepen in de tarieven van de groepslessen
  6. Afrekening via de club
  7. Inschrijven verplicht via jeugdbestuur@issera.be

 

 1. Wie zijn de jeugdtrainers?
  1. Alexandre
  2. Anthony
  3. Luc
  4. Wim (enkel privé of competitieles)